Dokumentarkiv


Avtal för befintliga kunder hos Rödeby EnergiNovember 2020

Prisområde 1 och 2
Elområde 3
Elområde 4


Oktober 2020

Elområde 1 och 2
Elområde 3
Elområde 4


September 2020

Elområde 1 och 2
Elområde 3
Elområde 4

Avtal för nya kunder hos Rödeby EnergiNovember 2020

Elområde 1 och 2
Elområde 3
Elområde 4


Oktober 2020

Elområde 1 och 2
Elområde 3
Elområde 4


September 2020

Elområde 1 och 2
Elområde 3
Elområde 4
Klicka här för att ta del av våra allmänna villkor.Baspris är rörligt pris enligt Nordpool + 20,2 öre inklusive elcertifikat. (Se avtalsvillkor ovan)Blankett för autogiro 
Autogiro