Avtal för befintliga kunder hos Rödeby Energi


Maj 2018

Prisområde 1 och 2
Prisområde 3
Prisområde 4


April 2018

Prisområde 1 och 2
Prisområde 3
Prisområde 4


Mars 2018

Prisområde 1 och 2
Prisområde 3
Prisområde 4Avtal för nya kunder hos Rödeby Energi


Maj 2018

Prisområde 1 och 2
Prisområde 3
Prisområde 4


April 2018

Prisområde 1 och 2
Prisområde 3
Prisområde 4


Mars 2018

Prisområde 1 och 2
Prisområde 3
Prisområde 4Baspris är rörligt pris enligt Nordpool + 18,2 öre inklusive elcertifikat. (Se avtalsvillkor)