Avtal för befintliga kunder hos Rödeby Energi


Juli 2018

Prisområde 1 och 2
Prisområde 3
Prisområde 4


Juni 2018

Prisområde 1 och 2
Prisområde 3
Prisområde 4


Maj 2018

Prisområde 1 och 2
Prisområde 3
Prisområde 4





Avtal för nya kunder hos Rödeby Energi


Juli 2018

Prisområde 1 och 2
Prisområde 3
Prisområde 4


Juni 2018

Prisområde 1 och 2
Prisområde 3
Prisområde 4


Maj 2018

Prisområde 1 och 2
Prisområde 3
Prisområde 4



Klicka här för att ta del av våra allmänna villkor.



Baspris är rörligt pris enligt Nordpool + 18,2 öre inklusive elcertifikat. (Se avtalsvillkor ovan)



Blankett för autogiro
Autogiro